ทุเรียนคุณภาพดีเป็นอย่างไร มาเช็คเลย!

ทุเรียนคุณภาพดีเป็นอย่างไร มาเช็คเลย !

ต่อเนื่องจากประโยชน์ของการห่อผลทุเรียน เพื่อนๆ เกษตรกรท่านใดลองทำตามแล้วบ้าง หวังว่าจะได้ทุเรียนคุณภาพดี ผิวสวย ไม่มีแมลงศัตรูพืชมากวนใจ วันนี้เรามีเกร็ดความรู้เล็กๆ เกี่ยวกับลักษณะทุเรียนคุณภาพมาฝาก
.
ลักษณะของทุเรียนคุณภาพดี

 • ทุเรียนคุณภาพต้องเป็นทุเรียนทั้งผลที่มีขั้วผล
 • ตรงตามพันธุ์
 • สด สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ ไม่มีรอยแตกที่เปลือก
 • ไม่มีร่องรอยความเสียหาย เกิดมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพทุเรียน
 • ไม่มีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ำหรือสูง
 • ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมหรือรสชาติที่ผิดปกติ
 • ผลทุเรียนสุก ไม่มีความผิดปกติของเนื้อได้แก่ แก่น เต่าเผา ไส้ซึม
  .
  การแบ่งชั้นคุณภาพของทุเรียน

ทุเรียนคุณภาพชั้นพิเศษ

 • มีคุณภาพที่ดีที่สุด
 • มีลักษณะหนามที่สมบูรณ์
 • จำนวนพูสมบูรณ์ไม่ต่ำกว่า 4 พู
 • รูปทรงไม่มีตำหนิและไม่มีความผิกปกติ

ทุเรียนคุณภาพชั้นหนึ่ง

 • มีคุณภาพดี อาจมีตำหนิได้เล็กน้อย
 • จำนวนพูสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 3 พู และพูไม่สมบูรณ์อีก 2 พู
 • ไม่ทำให้รูปทรงผลทุเรียนเสียไป

ทุเรียนคุณภาพชั้นสอง

 • มีความผิดปกติด้านรูปทรง
 • จำนวนพูสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 2 พู และไม่สมบูรณ์อีก 2 พู
 • ไม่ทำให้รูปทรงทุเรียนเสียหรือมีตำหนิ

ในทุเรียนคุณภาพชั้นหนึ่งและชั้นสอง มีตำหนิเล็กน้อยจากกระบวนการก่อนและหลังเก็บเกี่ยว หรือการขนส่ง ห้ามเกิน 10% ของพื้นที่ผิวทุเรียน
.
ขนาดผลที่เป็นพันธุ์ทางการค้าทั่วไปมีน้ำหนักต่อผล ดังนี้

 • พันธุ์ชะนี ไม่น้อยกว่า 1.5 กก. ไม่มากกว่า4.5 กก
 • พันธุ์หมอนทอง ไม่น้อยกว่า 1.5 กก. ไม่มากกว่า 6 กก.
 • พันธุ์ก้านยาว ไม่น้อยกว่า 1.5 กก. ไม่มากกว่า 4 กก.
 • พันธุ์กระดุมทอง ไม่น้อยกว่า 1.3 กก. ไม่มากกว่า 4 กก.
 • พันธุ์พวงมณี ไม่น้อยกว่า 1 กก.
 • พันธุ์หลงลับแล ไม่น้อยกว่า 1 กก.
 • พันธุ์นวลทองจันทร์ ไม่น้อยกว่า 1.5 กก. ไม่มากกว่า 4.5 กก.
 • พันธุ์อื่นๆ ไม่น้อยกว่า 0.5 กก.

หากพอจะทราบลักษณะทุเรียนที่ดีกันแล้ว เมื่อทุเรียนของเพื่อนๆ สุกพร้อมทาน ก็ลองเช็คลักษณะทุเรียนกันเลย!

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านโพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง : ประโยชน์ของการห่อผลทุเรียนด้วยถุงกระดาษ ประโยชน์ของการห่อผลทุเรียนด้วยถุงกระดาษ

25 Likes

ขอบคุณครับที่ให้เกร็ดความรู้ดีๆครับ