ใบมะละกอเป็นอะไรครับ

ใบมะละกอเป็นอะไรครับ

3 Likes

เป็นอาการเกิดพิษกับพืช เนื่องจากสิ่งที่ให้กับพืช อาจจะเป็นปุ๋ย หรือ น้ำหมัก ฯลฯ

2 Likes

แก้ใขยังใงครับ…ขอบคุณครับ

ถ้าปุ๋ยมากไปก็รดน้ำให้บ่อยขึ้น และครั้งต่อไปก็ลดปริมาณต่อถุงลง
ถ้าน้ำหมักเข้มข้นไป ครั้งต่อไปก็ต้องลดความเข้มข้นลง
แตกใบใหม่จะไม่มีอาการผิดปกติ

1 Like

ต้นยังเล็กอยู่เลย ดินอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์ รอบหน้าลองเปลี่ยนวัสดุเพาะชำใหม่

1 Like

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ