จะสร้างรั่วลวดหนามกัน(แพะ)ควรเว้น ระยะห่างเท่าไหร

จะสร้างรั่วลวดหนามกัน(แพะ)ควรเว้น
ระยะห่างเท่าไหร

1 Like

เข้ากูเกิล พิมพ์
แบบรั้วลวดหนาม
เลือกแบบตามชอบ
รั้วปกติระยะเสาถึงเสาก็3-4ม. แล้วแต่ว่าฝังเสาลึกหรือตีนเสาแน่นหนาขนาดไหน รั้วสูงแค่ไหน(ความยาวเสาจำกัด) มีคำ้ยันทุกเสาหรือเว้นห่าง. กันแพะก็น่าจะแข็งแรงพอควร