ปุ๋ยตัวไหนหรือสารอะไรที่เป็นสารบังคับหรือกระตุ้นการลงหัวสำหรับพืชหัว(ทำให้หัวใหญ่ น้ำหนักดี) เช่น มันฝรั่ง มันสำปะหลัง

ปุ๋ยตัวไหนหรือสารอะไรที่เป็นสารบังคับหรือกระตุ้นการลงหัวสำหรับพืชหัว(ทำให้หัวใหญ่ น้ำหนักดี) เช่น มันฝรั่ง มันสำปะหลัง