ส้มผิวเหมือนมะกรูดเกิดสาเหตุอะไร?

ส้มผิวเหมือนมะกรูดเกิดสาเหตุอะไร?

7 Likes

นำ้ไม่เพียงพอ

น่าจะให้น้ำไม่พอ
กับขาดธาตุโบรอน
(มีผู้รู้แนะนำมา)

ขอบคุนคับผม

1 Like

อาการส้มเขียวหวานของท่านน่าจะเกิดจากการขาด ธาตุโบรอน ซึ่งกระทบต่อการนำเอาแคลเซี่ยมไปใช้ได้ยาก และการสะสมอาหาร เนื้อจะฟ่ามน้ำน้อย ผลแข็ง
ในการให้ปุ๋ยในส้มจึงไม่ควรขาดธาตุรอง/เสริมโดยเฉพาะ โบรอน สังกะสี แม็กนีเซี่ยม แคลเซี่ยมทุุกๆครั้ง โดยเฉพาะในช่วงติดผลและผลพัฒนาพืชจำจำเป็นต้องใช้อย่างต่อเนื่อง

ขอบคุนคับผม