ขี้ไก่ล้วนตากแห้งใส่ต้น ไม้ผลได้เลยไหม ช่วยบอกวิธีใส่ให้ด้วยนะครับ

ขี้ไก่ล้วนตากแห้งใส่ต้น
ไม้ผลได้เลยไหม ช่วยบอกวิธีใส่ให้ด้วยนะครับ

3 Likes

อ่านเจอจากลิงค์นี้มาค่ะ https://www.dailynews.co.th/women/791161​

มูลสัตว์แห้งเหมาะสำหรับใส่รอบโคนไม้ผล หรือรองก้นหลุมก่อนปลูกต้นไม้ใหญ่

รายละเอียดอ่านเพิ่มในลิงค์นะคะ

1 Like