ต้องการเปิดกรีดยางเดือนไหนดีครับ

ต้องการเปิดกรีดยางเดือนไหนดีครับ

เดือนที่สะดวกสุด เริ่มจากพฤศจิกายนเรื่อยไปหยุดกรีดตอนยางผลัดใบประมาณกุมภาพันธ์หรือ มีนาหรือ เมษายนเดือน พฤษภาคม ใส่ปุ๋ยครั้งที่1 และครั้งที่ 2เดือนตุลาคม

ปลายปีก็ดีนะ อากาศเย็นๆน้ำยางจะได้ออกเยอะ