สวัสดิ์ค่ะเพื่อนๆชาวเกษตรและผู้เชี่ยวชาญแม่ฉันปลูกยางฉันตั้งใจจะแซมโกโก้ในสวนยางจะดีไหมในอนาคตมีปัญหากับการตลาดไหม

สวัสดิ์ค่ะเพื่อนๆชาวเกษตรและผู้เชี่ยวชาญแม่ฉันปลูกยางฉันตั้งใจจะแซมโกโก้ในสวนยางจะดีไหมในอนาคตมีปัญหากับการตลาดไหม

2 Likes

สวนยางถ้าโตแล้วจะร่มเงาเยอะเกินไปสำหรับโกโก้นะครับ โกโก้จะไม่ติดลูกเอาได้ ผลผลิตโกโก้ถ้าจะให้ได้ราคาดีและมีอนาคตต้องมีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าครับ การขายผลสดหรือเมล็ดอาจจะไม่ได้ราคาเท่าไหร่เพราะยังไม่ผ่านกระบวนการอะไรเพื่อเพิ่มมูลค่าเลย และการนำเข้าเมล็ดโกโก้เพื่อมาใช้ในอุตสาหกรรมก็มีราคาถูกกว่าซื้อในประเทศ ฉะนัันถ้าจะปลูกต้องมีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าครับ อย่าปลูกเพื่อเก็บผลเก็บเมล็ดขายอย่างเดียว