มาหาข้อมูลเกี่ยวกันชมพูพันธุ์ทิพย์ครับ ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตน้อยเกินไป อยากทราบเกี่ยวกับการดูแล การอารักขา ทำนองนี้ครับ

มาหาข้อมูลเกี่ยวกันชมพูพันธุ์ทิพย์ครับ ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตน้อยเกินไป อยากทราบเกี่ยวกับการดูแล การอารักขา ทำนองนี้ครับ

2 Likes

ชมพูพันทิพย์ หรือตาเบบูยา ชื่อนี้ตามนาม ผู้นำเข้าหม่อมราชวงศ์ พันทิพย์ บริพัตร
1.เป็นเขตร้อน ถิ่นอเมริกาใต้ ผลัดใบ ช่วง พฤศจิกายน-มกราคม ขึ้นกับสภาพอากาศแห้ง แล้ง และออกดอกสีชมพูปีละครั้ง หลังดอกโรย ติดฝัก เมื่อฝักแห้งก้แตกออกเมล็ดมีปีกสามทารถปลิวไปตามลม แล้วงอกเป็นต้นใหม่ต่อไป
2.เป็นไม้เนื้ออ่อน กิงเปราะ สูงใหญ่ ประมาณ 8-12 เมตรทรงพุ่มกว้าง 8-10เมตรขึ้นกัความสมบูรณ์ ใบหนาแน่นสีเขียว ให้ร่มเงา
3.การเจริญเติบโตในดินทุกประเภท แต่งอกงามในดินร่วน-ร่วนปนทราย ทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี
4.เป็นไม้ป่าที่ทนทานต่อโรคและแมลง
5.การปลูก เหมือนการปลูกไม้ผลทั่วๆไป ระยะห่าง 8-10 เมตร
6.ต้นกล้าพันธ์ุ แบบไม้ล้อมขนาดใหญ่ หรือลูกไม้เล็ก หลากหลายขนาด แหล่งจำหน่าย ที่กรมทหารราบ
ที่ ๑๑ รักษาพระองค์
7.การให้น้ำสม่ำเสมอ ยกเว้นช่วงแล้ง งดการให้น้ำ ต้นที่เริ่มออกดอกแล้ว
8.การควบคุมทรงพุ่มสามารถตัดยอดให้เตี้ยได้ตามที่ต้องการ