ขอสูตรปุ๋ยในการใส่มะละกอฮอลแลนด์ให้ลูกดกแข็งแรงด้วยคะ

ขอสูตรปุ๋ยในการใส่มะละกอฮอลแลนด์ให้ลูกดกแข็งแรงด้วยคะ

2 Likes

14-14-21 น่าจะได้ไหม

15-15-15 ก็ได้นะ เพราะติดผลแล้ว

ช่วงขยายผล 16-16-16 เลย