ปุ๋ยจุลินทรีย์นำ้หมักจะรู้ได้อย่างไรว่าใช้ได้มีค่า ไนโตรเจน-โปรแตสเซียม- ฟอสโฟรัส

ปุ๋ยจุลินทรีย์นำ้หมักจะรู้ได้อย่างไรว่าใช้ได้มีค่า ไนโตรเจน-โปรแตสเซียม- ฟอสโฟรัส

2 Likes

จะไม่มีกลิ่นเหม็นบูกครับ ส่วนธาตุอาหารคงต้องส่งตรวจเพราะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เอามาทำ มีข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินบางส่วนเรื่องธาตุอาหารตามตารางนี้ครับ
Capture

2 Likes