อยาดปลูกทุเรียนเยอะๆทำอย่างไรค่ะ

อยาดปลูกทุเรียนเยอะๆทำอย่างไรค่ะ

1 Like

มีที่เยอะมั๊ย จัดแถวปลูกดีๆก็น่าจะทำให้มีพื้นที่มากขึ้นนะ

ขึ้นกับว่า ท่านต้องวางแผนการปลูกตั้ืงแต่แรก
แต่เน้นการเตรียมดิน
1.มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคาราะห์ หาความเป็นกรดด่างของดิน
2.ไถปรับพื้นที่ ด้วยผาน 3 หรือ ผานระเบิดดานไปเลย แล้วตากดิน 1 เดือนเลย
3.ไถพรวนด้วย ผาน 7 ใสปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยคอก 1.5-2.0 ตัน/ไร่
4 ยกเนินหลังเต่าในที่ราบ สูง 50 เซนติเมตร ร่องกว้าง 3-4 เมตร หรือยกโคกสูง 50 เซนติเมตร วงกลมกว้าง 3-4 เมตร กำหนดระยะปลูกบนเนินหลังเต่า 8X8 เมตร
5.การปลูกในหลุม บนเนินหลังเต่า หรือบนโคกที่เตรียมไว้
4. การตัดแต่งกิ่ง ควบคุมทรงพุ่มเตี้ย เพื่อให้ทุเรียนเตี้ย มีความสูงไม่เกิน 5.0เมตร
5…ทำการเสริมราก หลังปลูกไปแล้ว 1ปี ตำต้น ประมาณ 1นิ้ว
รูปทุเรียนต้นเตี้ย

เสริมรากโตเร็ว

เสริมรากออกผลเร็ว

ต้องดูระยะห่างให้เหมาะสมด้วยนะคะ ไม่งั้นแย่งอาหารกันแล้วผลออกไม่ดี