กรีดยางฤดูฝนจะเกิดอะไรขึ้น

กรีดยางฤดูฝนจะเกิดอะไรขึ้น

การกรีดยางในฤดูฝนในสมัยก่อนๆ อาจไม่ได้น้ำยางเท่าทีควร เพราะอาจมีน้ำฝนไปผสมในน้ำยาง
แต่ปัจจุบันมีการประดิษฐ์หมวกสวมต้นยางปป้องกันน้ำฝนไหลไปปนน้ำยางแล้ว จึงทำให้การกรีดยางในหน้าฝนไม่มีปัญหา

ถ้ามีหมวกยางก็หายห่วง ลองหามาใช้ดูครับ