ลักษณะใบแบบนี้เกิดจากอะไรครับ และสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับ

ลักษณะใบแบบนี้เกิดจากอะไรครับ และสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับ

3 Likes

เป็นอาการเกิดพิษของพืช จากการปฏิบัติต่อพืช สารฯไม่เหมาะสม หรือ เข้มข้นมาเกเกินไป

2 Likes

ขอบคุณครับ