ปลูกหอมแดงรากเน่า ต้องแก้ยังไง

ปลูกหอมแดงรากเน่า ต้องแก้ยังไง

1 Like

๑. เอาต้นเป็นโรคออกก่อน ถ้าทำได้
๒. หว่านปูนขาว แล้วรดน้ำ