สอบถามหน่อยครับ ทุเรียนกำลังเป็นดอก ใบร่วงเกือบหมดต้น และลุกลามไปต้นข้างๆ ไม่ทราบว่าสาเหตุมาจากอะไรครับ ปล.ให้น้ำให้ปุ๋ย

สอบถามหน่อยครับ ทุเรียนกำลังเป็นดอก ใบร่วงเกือบหมดต้น และลุกลามไปต้นข้างๆ ไม่ทราบว่าสาเหตุมาจากอะไรครับ
ปล.ให้น้ำให้ปุ๋ยปกติ ตอนเช้ามีหมอกจัดทุกวัน