พริกมีลักษณะรากเป็นแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรคะแล้วมีวิธีแก้ไขอย่างไร

พริกมีลักษณะรากเป็นแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรคะแล้วมีวิธีแก้ไขอย่างไร

3 Likes

เป็นโรครากปม สาเหตุจากไส้เดือยฝอยศัตรูพืช
๑.ปลูกปอเทือง เมื่ออกดอกประมาณ ๕๐% ไถกลบ
หรือ
๒. สารสำหรับไส้เดือนฝอยรากปมโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยแต่ปัจจุบันนี้มีสารป้องกันกำจัดโรคพืช กลุ่มรหัส 7 (ฟลูโไฟแรม) ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อป้องกันกำจัดโรคพืชหลายชนิดในประเทศไทย โดยขึ้นทะเบียนในรูปของสารผสมกับสารฯ ไตรฟล๊อกซี่ สโตรบิน แต่สารฯนี้ในต่างประเทศเป็นสารฯที่ขึ้นทะเบียนสำหรับป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยโดยตรง
ดังนั้้นเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถใช้สารนี้ในอัตราประมาณ ๑.๒๕ มล. ต่อพื้นที่ ๑ ตารางเมตร (ใช้น้ำตามความเหมาะสม เพื่อราดให้ทั่วพื้นที่ หรือ พอที่จะรดทุกต้นในพื้นที่ ๑ ตารางเมตร) สามารถควบคุมไส้เดือนฝอยได้ และรากที่ออกมาใหม่จะดีขึ้น

ในการราด ๒ ครั้งห่างกัน ๒ สัปดาห์

2 Likes

ขอบคุณมากนะคะ