อยากทราบว่ามันคืออะไรครับ ใช้โทรศัพท์ขยายถ่ายมาจากกิ่งทุเรียน คล้ายเป็นตัวเล็กไป แล้วมีขุยขาวๆคล้ายใยแมงมุม

อยากทราบว่ามันคืออะไรครับ ใช้โทรศัพท์ขยายถ่ายมาจากกิ่งทุเรียน คล้ายเป็นตัวเล็กไป แล้วมีขุยขาวๆคล้ายใยแมงมุม

2 Likes

ไม่รู้ว่าเพลี้ยไก่แจ้ไม๊ ไม่เคยเห็นมันนัดชุมนุมกันเยอะขนาดนี้

กลุ่มเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอย เรียกเพลี้ยปุยฝ้าย ชอบระบาดตามกิ่ง และลำต้น

การจัดการเพลี้ยแป้งใช้วิธีผสมผสาน ดังนี้
1.ตัดกิ่งและใบที่พบเพลี้ยมากไปเผาได้เลย จะลดจำนวนได้มาก เพราะตัวแม่ 1ตัว สามารถออกลูกได้ถึง 500-1000ตัว ถ้าเก็บไว้พ่นสารเคมีดีแค่ไหนก็ตายไม่หมด
2.พ่นสารปิโตรเลียมออยหรือไวท์ออย
3.ใช้สารเคมี
-กลุ่ม1พิริมิฟอสเมทิล ไดอะซินอน โอเมโทเอต มาลาไทออน โพรไทโอฟอส
-กลุ่ม4 อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน อะซีทามิพริด
-กลุ่ม6 อะบาเมกติน
-กลุ่ม 9ไพมีโทรซีน
-กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม16 บูโพรเฟซีน
-กลุ่ม23 สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตระแมต
กรณีพ่นสารสูตรอื่นๆที่ไม่ใช่สูตร EC ควรบวกไวท์ออยหรือปิโตรเลียมออยจะเสริมประสิทธิภาพได้
หมายเหตุ ช่วงที่พบเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยระบาดควรงดพ่นสารกลุ่ม 2ฟิโพรนิล และกลุ่ม3ไพรีทรอยด์ เช่น ไซเพอร์เมทรินเพราะจะทำให้เพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยระบาดเพิ่มขึ้นควรกำจัดมดดำมดคันไฟและรังมดด้วยเนื่องจากเป็นพาหะคาบเพลี้ยแป้งให้กระจายทั่วแปลง