การฉีดยาฆ่าหญ้าทำไมต้องเดินเร็วครับถ้าเดินช้ามีผลอย่างรัยครับ

การฉีดยาฆ่าหญ้าทำไมต้องเดินเร็วครับถ้าเดินช้ามีผลอย่างรัยครับ

1 Like

ในมันสำปะหลังเดินช้าละอองยาปลิวถึงยอด

ขอบคุณครับ