อาการใบไหม้ขอบๆแบบนี้เกิดจากอะไรครับ

อาการใบไหม้ขอบๆแบบนี้เกิดจากอะไรครับ

น่าจะเป็นอาการเกิดพิษของพืช จากการปฏิบัติ
พิจารณาว่าครั้งสุดท้ายก่อนเห็นอาการ ได้ปฏิบัติอะไรกับพืช ปุ๋ยมากไป หรือ น้ำหหมักเข้มข้นเกินไป