ใครมีวิธีป้องกันเชื้อราในการปลูกข่าบ้างครับ

ใครมีวิธีป้องกันเชื้อราในการปลูกข่าบ้างครับ

2 Likes

ก่อนปลูกปรับดินด้วยปูนขาว เมื่อปลูกแล้วหว่านด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์ม่าผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและรำข้าวอัตรา ๑: ๕๐-๑๐๐:๔ -๕กก.