ปลายเดือนเมษายน แตงกวาจะมีราคากิโลเท่าไหร่คะ

ปลายเดือนเมษายน แตงกวาจะมีราคากิโลเท่าไหร่คะ