วิธีทำยาฆ่าหญ้าปลอดสาร

วิธีทำยาฆ่าหญ้าปลอดสาร

พวกสารชีวภัณฑ์ที่ใช้ฆ่าหญ้า ยังไม่มีที่ได้ผลจริงๆเลย

คิดว่ายังไม่มีนะ ที่ขายกันส่วนใหญ่ก็แอบผสมพาราควอต