ช่วยแนะวิธีกำจัดปลวกที่เจาะต้นทุเรียนด้วยค่ะ

ช่วยแนะวิธีกำจัดปลวกที่เจาะต้นทุเรียนด้วยค่ะ

4 Likes

ปลวกที่มาทำลายต้นทุเรียนจะมีทั้งปลวกที่อยู่ใต้ดินใช้วิธีราดสารที่โคนต้นและที่อยู่บนลำต้นใช้สารพ่นบริเวณโคนต้น หรือผสมสารรดที่จอมปลวกในสวน สารเคมีที่มีประสิทธิภาพกำจัดปลวกได้แก่ สารเคมีที่มีประสิทธิภาพได้แก่

สารกลุ่ม 1 เช่น ไดอะซินอน 60%EC โพรฟีโนฟอส 50%EC ไตรอะโซฟอส 40%EC อัตรา 40-50กรัมหรือซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

สารกลุ่ม 2 ฟิโพรนิล 5%SC อัตรา 40-50 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
สารกลุ่ม 4 อิมิดาโคลพริด 10%SLอัตรา 20-30 ซีซี อิมิดาโคลพริด 70%WG อัตรา 5 -10 กรัม ไทอะมีทอกแซม 25%WG อัตรา 5 -10 กรัม อะซีทามิพริด 20%SP อัตรา 10 -15 กรัม โคลไทอะนิดิน 16%SG อัตรา 10 -15 กรัม ไดโนทีฟูแรน 10%WP อัตรา 20 -30 กรัม ไดโนทีฟูแรน 20%SG อัตรา 10 -15 กรัม ซัลฟอกซาฟลอร์ 50%WGอัตรา 10 -15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร