เพลี้ยอะไรครับ เป็นอันตรายกับทุเรียนไหม

เพลี้ยอะไรครับ เป็นอันตรายกับทุเรียนไหม