พื้นที่เป็นดินทรายปลูกอะไรดี ตอนนี้ ปลูกมะพร้าวอยู่ อยากจะหาอะไรมาปลูกเสริม ช่วยแนะนำทีครับ

พื้นที่เป็นดินทรายปลูกอะไรดี ตอนนี้ ปลูกมะพร้าวอยู่ อยากจะหาอะไรมาปลูกเสริม ช่วยแนะนำทีครับ