นี้คือเพลี้ยไฟใช่ไหมครับ ใช่ยาตัวไหนได้บางครับฉีดมาหลายยาเเล้วเเต่มันก็ยังไม่ตายครับ ช่วยเเนะนำหน่อยครับ

นี้คือเพลี้ยไฟใช่ไหมครับ ใช่ยาตัวไหนได้บางครับฉีดมาหลายยาเเล้วเเต่มันก็ยังไม่ตายครับ ช่วยเเนะนำหน่อยครับ

7 Likes

แถวบ้านผมเขาเรียกเพลี้ยจักจั่นฝอยครับ

ของผมใช้ สารกลุ่ม2สลับกับกลุ่ม4
และเพิ่มกลุ่ม(อื่นๆ)ปิโตเลี่ยมออย หรือ ไวย์ออยไปด้วยครับ

1 Like

เพลี้ยไฟดื้อยาสุดๆการจัดการเพลี้ยไฟควรใช้วิธีผสมผสาน ดังนี้
1.วิธีกล ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง เพื่อจับตัวเต็มวัยจะลดการวางไข่ได้
2.การใช้สารชีวภัณฑ์ พ่นเชื้อราบิวเวอเรีย แต่ควรเป็นขยายเอง ไม่ควรไปซื้อเนื่องจากส่วนใหญ่เชื้อไม่พอ
3.ใช้สารเคมี ใช้สารตามกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ดังนี้
-กลุ่ม1คาร์โบซัลแฟน เบนฟูราคาร์บ โพรไทโอฟอส
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน ไบเฟนทริน
-กลุ่ม4 อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม อะซีทามิพริด(กลุ่มนี้เพลี้ยไฟดื้อยามาก)
-กลุ่ม5สไปนีโทแรม(ดีที่สุดกับเพลี้ยไฟ)
-กลุ่ม6 อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม23 สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตระแมต
กรณีพ่นสารสูตรอื่นๆที่ไม่ใช่สูตร EC ควรบวกไวท์ออยหรือปิโตรเลียมออยจะเสริมประสิทธิภาพได้
ควรมีสาร 3-4กลุ่มสลับหมุนเวียนเพื่อป้องกันเพลี้ยไฟดื้อยา โดยพ่นสารกลุ่มเดียวกันซ้ำได้ 2-3ครั้ง แต่ไม่เกิน15วัน

ตามภาพคือเพลี้ยไฟ ไม่ใช่จักจั่นฝอย ใช้ยาคนละแบบ

ที่สวนก็เหมือนกันครับฉีดซ้ำ3รอบละยังเหลือเหมือนเดิม ปกติไม่มีเหลือหรือเป็นที่อากาศร้อนจัดเลยทำให้มันดื้อยาป่าวไม่แน่ใจครับ