เก็บมะลิยังไงให้ได้นานเหละสดจนถึงมือลูกค้า

เก็บมะลิยังไงให้ได้นานเหละสดจนถึงมือลูกค้า

1 Like

เก็บแล้วทำความสะอาด แช่เย็นไว้

เห้นแม่ค้าเขาแช่ลังน้ำแข็งนะคะ

1.ตอนเก็บมามาล้างเพื่อน็อกในน้ำที่ใส่น้ำแข็งที่ละลายแล้ว ประมาณ 1 นาที แล้วนำมาบรรจุถุงส่งแม่ค้าต่อไป หรือแช่ในตู้เย็นในนอุณหภูมิเก็บผัก

ล้างแล้ว ใส่ถุงแช่ตู้เย็นจะได้ไม่ช้ำ