ปลูกผักใส่ปุ๋ยแล้วดินแน่นเกิดจากอะไรครับ

ปลูกผักใส่ปุ๋ยแล้วดินแน่นเกิดจากอะไรครับ

3 Likes

ดินขาดอินทรีย์วัตถุครับ…แก้ไขโดยการใช้ปุ๋ยหมักใส่ลงไปไร่ละ1-1.5 ตัน…ดินฟูแน่นอน

1 Like