ช่วงนี้มันสำประหลังที่ปลูกพืชหลังนาได้คล้ายๆเพลี้ยไฟมีวิธีป้องกันหรือเปล่า

ช่วงนี้มันสำประหลังที่ปลูก​พืชหลังนาได้คล้ายๆเพลี้ย​ไฟมีวิธีป้องกัน​หรือ​เปล่า​

ไม่ใช่เพลี้ยไฟครับ แต่เป็นไรแดงหรือไรแมงมุมระบาดรุนแรงจะสร้างเส้นใยมาคลุมส่วนยอด ทำให้ยอดแห้งยืนต้นตาย รอฝนมาช่วยจะลดการระบาดได้ หรือใช้เครื่องพ่นแรงดันน้ำสูง พ่นเป็นละอองคล้ายฝนเทียมให้ลดการระบาดแล้วใช้สารกำจัดไรแดงพ่นซ้ำ ยังไงลองถ่ายรูปมาว่าจะรักษาคุ้มทุนไหม? บางครั้งถ้าระบาดรุนแรงในมันสำปะหลังอายุไม่เกิน 4เดือน การรักษาโดยวิธีการพ่นสารจะไม่คุ้มทุน

1 Like