ดินผสมหินเชิงเขาแบบนี้ สามารถปลูกอะไรได้บ้างครับ กำลังคิดว่าหากเอายูคาฯมาลงจะรอดไหมครับ?

ดินผสมหินเชิงเขาแบบนี้ สามารถปลูกอะไรได้บ้างครับ กำลังคิดว่าหากเอายูคาฯมาลงจะรอดไหมครับ?

1 Like

ปลุกผักหวานจ้า

1 Like