ต้นทุกเรียนพึ่งปลูก รดน้ำวันล่ะกี่ครั้งครับ ผมมือใหม่

ต้นทุกเรียนพึ่งปลูก รดน้ำวันล่ะกี่ครั้งครับ ผมมือใหม่

อาจจะลองวันเว้นวันก่อนคับ แล้วดูว่าต้นเหี่ยวมั้ย ถ้าเหี่ยวก็ค่อยๆเพิ่มความถี่หรือเพิ่มปริมาณน้ำนะคับ

ขอบคุณครับ