เลี้ยงปลาคาร์ฟบ่อปูนปลูกบัวและไม้น้ำอยากให้น้ำใสสอาดต้องทำยังไงครับ

เลี้ยงปลาคาร์ฟ​บ่อปูน​ปลูกบัวและไม้น้ำอยากให้น้ำใสสอาดต้องทำยังไงครับ

ปลาคาร์พชอบกินดินดูดดิน ดินฟุ้ง น้ำไม่ใส แนะนำห้ามปลูกต้นไม้ในบ่อปูนคับ