ข้าวมีสีแดงปลายไหม้

ข้าวมีสีแดงปลายไหม้

ใช้ไตรโครเดอร์ม่า แก้โรคปลายใบไหม้

1 Like

ขอดูรูปด้วยค่ะ