ปลูกพริกมีแต่ใบ เป็นเพราะอะไรครับ

ปลูกพริกมีแต่ใบ เป็นเพราะอะไรครับ

2 Likes

ในดินคงจะสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยไนโตรเจน ซึ่งจะช่วยพืชในด้านการเจริยเติบโต พืชต้องการธาตุอาหารหลัก ๓ ชนิด ไนโตรเจน (N)ช่วยในการเจริญเติบโต ฟอสฟอรัส § จะเป็นปุ๋ยพื้นฐานในการออกดอกติดผล และ โปแตสเซี่ยม (K)เป็นปุ๋ยพื้นฐานในการเพิ่มคุณภาพของผลผลิต นอกจากนั้นพืชยังต้องการธาตุรองอีกหลายชนิด
การที่พืชเจริญแต่ต้นไม่ออกดกติดผล เพราะขาดธาตุอาหารหลัก P และ K หาปุ๋ยเสมอ ๑๕-๑๕-๑๕ หรือ ๑๖-๑๖ -๑๖ มาหว่านบางๆ (ถ้าฝังได้จะดีมาก) เดิ๋ยวก็ออกดอก

3 Likes

ใช้ปุ๋ยน้ำสูตร 4 18 18บวกแคลเซียมโบรอนฉีดพ่นทางใบฉีดทุก 5 วัน 10 วันก็เห็นผลแล้วครับ

2 Likes