สวัสดีครับมีใครเคยใช้ระบบปล่อยน้ำอัตโนมัติบอลวาล์วบ้างอยากทราบว่าเมื่อใส่บอลวาล์วไปแล้วทำไมเครื่องปล่อยปุ๋ยอัตโนมัติถึงไ

สวัสดีครับมีใครเคยใช้ระบบปล่อยน้ำอัตโนมัติบอลวาล์วบ้างอยากทราบว่าเมื่อใส่บอลวาล์วไปแล้วทำไมเครื่องปล่อยปุ๋ยอัตโนมัติถึงไม่ดูดปุ๋ยขึ้นเวลาไม่ใส่บอลวาล์วต่อตรงตัวดูดปุ๋ยดูดขึ้น