ปลูกมะละกอฮอนแลนด์ได้สี่เดือนดูแลต่ออย่างไรคะมือใหม่คะ

ปลูกมะละกอฮอนแลนด์ได้สี่เดือนดูแลต่ออย่างไรคะมือใหม่คะ

1 Like

หลักๆผมปลูกเล่นก็ใส่ 15-15-15 ครับ แล้วก็ดูแลเรื่องน้ำดีๆครับมะละกอชอบน้ำครับ

การดูแลมะละกอเล็ก-ออกดอกติดผล

1.หลังมะละกอแตกใบจริง 3-4 ใบค่อยพรวนโคน ให้ปุ๋ย สูตรเสมอ โดยให้ทีละน้อย 30-50 กรัม/หลุม แล้วกลบดินปิดปุ๋ยที่ให้ ป้องกันชะล้าง และการสูญเสียระเหิดไปกับแสงแดด การให้ปุ๋ยให้ทุกๆ เดือน โดยการให้ทำแบบเดียวกับครั้งแรก
2.หลังค่อยทำการเลือกเพศของดอก เอาเฉพาะดอกกระเทยที่ให้ผลยาวเท่านั้น
3.การให้ปุ๋ยต้องให้ทุกๆเดือน ให้ปุ๋ยคอก10-15กิโลกรัม/ต้น
3.1ใส่ปุ๋ยคอกเก่า ขี้ไก่แกลบ หรือขี้ค้างคาว
3.2มะละละกอเล็ก ให้ปุ๋ย เสมอ 15-15-15 +15-0-0 (2:1)
3.3ช่วงออกดอกใส่ 8-24-24 +แคลเซี่ยม-โบรอน
3.4ช่วงติดผลบำรุงผล ให้ปุ๋ย 13-13-21 หรือ 12-12-17+2Mg+15-0-0(2:1) อัตรา 2-3 กิโลกรัม/ต้นโดยแบ่งใส่
4.อย่าให้มะละกออยู่ในสภาพน้ำท่วมขังจะทำให้เกิดโรครากเน่าได้
5.การให้น้ำแต่พอเหมาะอย่าให้จนแฉะ หากให้ด้วยสายยางให้ฉีดที่คอมะละกอช่วยกันแมลงปากดูดมาดูดกินนำ้เลี้ยงทำให้เกิดโรคไวรัสได้

2 Likes