ช่วยเนะนำยาหนอนในทุเรียนหน่อยคับ

ช่วยเนะนำยาหนอนในทุเรียนหน่อยคับ

5 Likes

หนอนอะไรคะพี่

หนอนเจาะลูกคับ

1 Like

หนอนเจาะผลและหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนเป็นหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผลกินแค่ผิวเปลือกนอกจะกำจัดง่าย ส่วนหนอนเจาะเมล็ดกินด้านในถ้าหนอนอยู่ด้านในพ่นยาไม่ได้ผล ดังนั้น ควรใช้ผสมผสาน
1.ห่อผลตั้งแต่อายุ 45-60วัน เลือกห่อผลที่มีคุณภาพจะป้องกันหนอนทั้ง 2ชนิดได้ 100%
2.พ่นสารแบบป้องกันตอนผลอายุประมาณ 45-60วัน ติดต่อกัน 2-3ครั้ง ห่างกัน 2สัปดาห์ สารที่มีประสิทธิภาพ
-กลุ่ม1B ไดอะซินอน โพรฟีโนฟอส ไตรอะโซฟอส
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม6อีมาเมกติน

2 Likes