แตงโมไม่โตดูแลยังไงคับ

แตงโมไม่โตดูแลยังไงคับ

1 Like

ที่ผ่านมาดูแลยังไงบ้างคะพี่ ให้น้ำให้ปุ๋ยยังไงบ้างคะ

การดูแลแตงโม

  1. การให้ปุ๋ย ให้ปุ๋ย ข้างๆหลุมปลูก หลังปลูกแล้ว10 วันเร่งโตด้วยปุ่ยไนโตรเจน ได้แก่ 21-0-0 หรือ25-7-7+15-0-0ช่วงติดผลแล้ว ให้ปุ๋ย 13-13-21หรือ 12-12-17+2Mg อัตรา 100กิโลกรัม/ไร่เสริมแคลเซี่ยม-โบรอนแบ่งใส่จำนวน 2ครั้ง เริ่มออกผล 25 วันหลังปลูกและระยะ 40 วัน กรณีมีน้ำน้อย อาจใช้ฉีดพ่นปุ๋ยที่มีโปรแตสเซี่ยมสูงแทน
    2.การให้น้ำ สม่ำเสมออย่าให้ขาด และไม่ให้แฉะไป ชื้นสลับแห้งให้สังเกตอาการเหี่ยวที่ใบแบบน้ำหยด หรือสายยาง
    3… การป้องกันกำจัดโรคแมลงและให้ปุ๋ยไปกับน้ำเลย(ปุ๋ยและสารเคมีสามารถให้พร้อมกันทั้งไปกับน้ำหรือใช้ฉีดพ่นทางใบก็ได้.ศัตรูสำคัญได้แก่ เพลี้ยไฟ หนอนกินใบ แมลงเต่า โรคใบด่าง
    4.การแต่งแขนงและไว้แขนง ปรกติเขาจะไว้ผลไม่เกิน 3 ผล ถ้าหากต้องการผลโต ก็ไว้ผลน้อยลง หลังปลูกแล้ว 5-7วันตัดแต่งแขนงเหลือแขนง 2-3 แขนงไปทางเดียวกัน ในแต่ละแขนง ประมาณ ข้อที่6จะออกผล ไม่ต้องเอาไว้ ไว้ผล ข้อที่9 หลังติดผลแล้ว เลี้ยงเถาต่อไปตัดเถาห่างจากผล แตงไป3-5 นิ้วทิ้ง
    5.หมั่นกำจัดวัชพืช ด้วยวิธีกล ถอน ดาย ถาก ถาง