มังคุดแตกใบอ่อนขณะมังคุดออกดอกปากนกแก้วใส่ปุ๋ยสูตรอะไรช่วยยัยยั้งการแตกยอด

มังคุดแตกใบอ่อนขณะมังคุดออกดอกปากนกแก้วใส่ปุ๋ยสูตรอะไรช่วยยัยยั้งการแตกยอด

1 Like

มังคุดออกดอกแล้วแตกใบอ่อนจะทำให้เกิดการดึงอาหารไปใช้ทำให้สะสมยังไม่เพียงพอ ต้องเพิ่มอาหารสะสมให้ตาดอกโดย และกระตุ้นใบให้แก่เร็วขึ้น
พ่นปุ๋ยทางใบ 0-52-34หรือ สูตรใดสูตรหนึ่งอัตรา 500-1000 กรัม/น้ำ200 ลิตร+แม็กนีเซียม สังกะสี แคลเซี่ยม-โบรอน 3-4 ครั้งเพื่อเร่งใบแก่และเพิ่มการสะสมอาหารแก่ดอกอ่อนอีกทางหนึ่ง