ส้มที่สวน เป็นกรีนนิ่ง สี่ห้าเดือนก่อนเป็นต้นนึง เข้าใจว่าขาดแมกหรือสังกะสี อาทิตย์นี้ เพิ่มมา 10ต้นเลยค่ะ ใช้อ

ส้มที่สวน​ เป็นกรีนนิ่ง​ สี่ห้าเดือนก่อนเป็นต้นนึง​ เข้าใจว่าขาดแมกหรือสังกะสี​ อาทิตย์นี้​ เพิ่มมา 10​ต้นเลยค่ะ​ ใช้อะไรรักษาดีที่สุดค่ะ​ ส้มสองปี​แล้วค่ะ

1 Like

เคยเห็นอ.อรพรรณ แนะนำไว้คับ

อาการใบด่างเหลือง เรียวเล็กของส้มมีโอกาสเป็นไปได้ ๒ สาเหตุคือ
๑. ขาดธาตุอาหาร สังกะสี
๒. เป็นโรคกรีนนิ่ง
อาการ ต้นส้มที่เป็นโรคแสดงอาการใบด่างเหลือง คล้ายอาการขาดธาตุอาหาร ขนาดใบเล็กลง และตั้งขึ้น บางครั้งปลายใบและขอบใบม้วนลง เนื้อใบแข็งกรอบ กิ่งที่เป็นโรคปลายยอดจะค่อยๆแห้งลง ใบที่แตกใหม่จะเล็กลงเรื่อยๆ ในที่สุดเกิดอาการกิ่งแห้งทั้งต้น และต้นส้มจะตายไปใน 1-2 ปี

เชื้อนี้แพร่กระจายโดยการตอนกิ่งจากต้นที่มีโรคแต่ยังไม่แสดงอาการหรือต้นที่เป็นโรค ไปปลูกต่อ การนำตาหรือยอดจากต้นที่เป็นโรคไปใช้ติดตาหรือเสียบกิ่ง และ ถ่ายถอดได้โดยมีเพลี้ยไก่แจ้และเพลี้ยกระโดด เป็นแมลงพาหะ

แนวทางแก้ปัญหา
๑.ต้นส้มที่เป็นโรคบางกิ่ง ควรรีบตัดทิ้ง และ เผาทำลาย เพื่อลดปริมาณเชื้อในลำต้น รอยตัดควรป้ายด้วยปูนแดง หรือ สารประกอบคอปเปอร์
๒. พ่นธาตุอากหารสังกะสี และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ต้นส้ม
๓.หมั่นสำรวจและกำจัดแมลงพาหะ (เพลี้ยไก่แจ้และเพลี้ยกระโดด )
๔.ไม่ควรให้ต้นส้มอดน้ำนานเกินไป เพราะจะกระทบกระเทือนต่อราก ทำให้ต้นส้มที่มี
เชื้ออยู่ภายในอ่อนแอมากขึ้น
๕.ต้นที่แสดงอาการ ถ้าให้ธาตุอาหารรอง สังกะสีแล้ว ยอดที่แตกใหม่ ยังคงเรียวเล็ก อาจจะรักษาโดยการฉีดสารปฎิชีวนะเข้าไปในต้นพืชเป็นวิธีการปฏิบัติ ในระยะเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่หลายๆประเทศใช้กันอยู่ รวมทั้งประเทศไทย และปัจจุบันนี้ยังมีการวิจัยเพื่อหาสารปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดโรคนี้อย่างต่อเนื่อง สารปฏิชีวนะที่ใช้กันอย่างกว้างขวางนั้น เริ่มจาก เตตราไซคลิน ต่อมาปรับเปลี่ยนเป็น แอมพิซิลลิน และเริ่มมีการปรับเปลี่ยนมาใช้ อะม็อกซีซิลลิน กันมากขึ้น

3 Likes