ลำต้นโค้งงอแบบนี้ (เนื่องจากเป็นกิ่งข้าง) ยังจะต้องใช้ไม้ค้ำพยุงลำต้นยุอีกหรือป่าวครับ หรือปล่อยไว้อย่างนี้ดีแล้ว (เคยค้

ลำต้นโค้งงอแบบนี้ (เนื่องจากเป็นกิ่งข้าง) ยังจะต้องใช้ไม้ค้ำพยุงลำต้นยุอีกหรือป่าวครับ หรือปล่อยไว้อย่างนี้ดีแล้ว (เคยค้ำพยุงไว้แล้วเอาออกมา หลายเดือนแล้ว)

4 Likes

ยอดสูงไป

1 Like

จา่กภาพ ทุเรียนท่านสูงมากๆ
1.หาไม้ดามขนาบ ให้ตั้งตรง
2.ตั้ดยอดออกบ้างให้แตกกิ่งข้าง
การให้ปุ๋ยครั้งต่อไปควรดำเนินการดังนี้ เพื่อให้ทุเรียน สมบูรณ์แข็งแรง
2.1.การพรวนดิน จากชายพุ่มตกออกไปเป็นวงแหวน กว้าง 30 เซนติเมตร ซึ่งจะช่วยให้ดินร่วนโปร่ง รากทุเรียนสามารถชอนไชไปหาน้ำและอาหารได้สะดวก อีกทั้งรากได้สัมผัสอากาศเพื่อแลกเปลี่ยนประจุ ทั้งๆที่ไม่ยังไม่ใส่ปุ๋ยก็ช่วยให้ทุเรียนเจริญเติบโตขึ้นอีกประมาณ 30 %เลยควรทำปีละ1-2 ครั้ง การพรวนดินควรใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีไปคราวเดียวกันเสียเลยอัตราตามข้อ2.1.1และ2.1.2
2การใส่ปุ๋ย
2.1.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย
ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้อปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
2.1.2 ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 15-15-15+15-0-0อัตรา 2:1 หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ **
2.1.3อย่าลืมให้ธาตุอาหารรอง/เสริม ซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต** ได้แก่ เหล็ก สังกะสี แม็กนีเซียม ช่วยให้ใบอ่อนแข็งแรง พร้อมกับปุ๋ยทางใบ 20-20 -20 หรือ 30-20-10

1 Like

ขอบคุณครับ