ใช้ยาอะไรกำจัดแมลงด้วงกุหลาบครับกลางวันมันมุดดินอยูตามโคนต้นลำไยพอกลางคืนออกมากัดกินยอดอ่อนแหว่งไปหมผมใช้คลอร์ไพรีฟอร์ด+

ใช้ยาอะไรกำจัดแมลงด้วงกุหลาบครับกลางวันมันมุดดินอยูตามโคนต้นลำไยพอกลางคืนออกมากัดกินยอดอ่อนแหว่งไปหมผมใช้คลอร์ไพรีฟอร์ด+คาร์บาริลก็เอาไม่อยู่

2 Likes

ใช้ไส้เดือนฝอยฉีดพ่นเวลาตอนเย็น

2 Likes

ด้วงกุหลาบและแมลงกลุ่มด้วงมักมาตอนกลางคืนดังนั้นการพ่นสารควรพ่นตอนเย็นๆเพื่อให้สารเข้มข้นเพียงพอที่จะฆ่าด้วงที่มากัดกินใบ หรือควรพ่นสารให้ถูกตัวด้วงโดยตรงจะได้ผลที่สุด
สารเคมีที่มีประสิทธิภาพได้แก่

สารกลุ่ม 1 เช่น คาร์บาริล 85%WP ไทโอดิคาร์บ 75%SP ไดอะซินอน 60%EC โพรฟีโนฟอส 50%EC ไตรอะโซฟอส 40%EC อัตรา 40-50กรัมหรือซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

สารกลุ่ม 2 ฟิโพรนิล 5%SC อัตรา 40-50 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร