ชื้อต้นส้มมาปลูกค่ะ กลัวตาย เราสามารถใส่ "น้ำยาเร่งราก" ให้เขารากออก อยู่ตัวไวๆ ได้ไหมคะ ? หรือ ใส่แล้วเขาจะตาย!

ชื้อต้นส้มมาปลูกค่ะ กลัวตาย

เราสามารถใส่ “น้ำยาเร่งราก” ให้เขารากออก อยู่ตัวไวๆ ได้ไหมคะ ???

หรือ ใส่แล้วเขาจะตาย !!

1 Like

การเรียกรากให้ออกมาไวๆนั้นในทางปฏิบัติมีหลายแนว
1.รองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟตก่อนปลูก
2.ปลูกแล้วราด สตาร์ท บี1 เรียกราก
3.การให้ปุ๋ย เคมี 15-0-0 กับปุ๋ยเช่นสูตรเสมอที่ท่านให้จะช่วยให้รากเดินดีขึ้น

3 Likes

เราสามารถใส่ได้หลังปลูกเลยไหมคะ หรือว่าต้องให้เขาพออยู่ตัวก่อนสักเดือน