ต้นอะไร

ต้นอะไร

5 Likes

ฟอมสวยคับ

ซิลเวอร์โอ๊คครับ

ไม่เคยเห็นเลย ขึ้นเองหรือคับ

ซิลเวอร์โอ๊คครับ. ที่บ้านผมก็ปลูกครับ