ผมอยากรู้ว่าถ้าจะปลูกมะนาวจะดีไหม ผลผลิตจะขายได้ไหม และควรปลูกพันธุ์อะไรดี ช่วงเวลาไหนฤดูไหนดี

ผมอยากรู้ว่าถ้าจะปลูกมะนาวจะดีไหม ผลผลิตจะขายได้ไหม และควรปลูกพันธุ์อะไรดี ช่วงเวลาไหนฤดูไหนดี

5 Likes

ปลูกมะนาวต้องเน้นเพื่อทำนอกฤดู ให้มีผลในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนมะนาวราคาจะแพง พันธ์ุปลูกได้แก่แป้นพวง แป้นรำไพ ฯ

1 Like

ช่วงนี้เห็นราคาแพงอยู่ อาจอยู่ที่ช่วงเวลา