ใบยางที่แตกยอดอ่อนใหม่ๆหล่นเป็นจำนวนมาก สวนใกล้ๆก็เป็นเหมือนกัน เป็นเพราะอะไรครับ

ใบยางที่แตกยอดอ่อนใหม่ๆหล่นเป็นจำนวนมาก สวนใกล้ๆก็เป็นเหมือนกัน เป็นเพราะอะไรครับ

1 Like

เป็นธรรมดาของต้นไม้เมื่อออกใบใหม่ก้ผลัดใบเก่าซึ่งหมดอายุทิ้งไป ครับ และช่วงนี้เป็นช่วงยางผลัดใบ

ผมหมายถึงใบอ่อนๆเลยครับไม่ใช่ใบแก่

ฝนตกประใบอ่อนหรือเปล่าทำให้ใบไห้มเกิดโรคไวท็อปฯ

ไม่เห็นภาพนะครับ เลยพยายามหาข้อมูลมาให้ว่าเป็นอาการนี้ไหม โรคนี้ระบาดในช่วงยางผลิใบอ่อนหลังผลัดใบ เกิดจากเชื้อรา Oidium heveae Steinm. คือโรคราแป้ง

สภาพที่เหมาะสมต่อการระบาด : ช่วงยางผลิใบอ่อน มีฝนเล็กน้อย กลางวันร้อน กลางคืนอากาศเย็น มีหมอกตอนเช้าจะเกิดโรครุนแรง

การป้องกันกำจัด

  1. ไม่ควรปลูกพันธุ์อ่อนแอใพื้นที่ระบาด เช่น PB235 / RRIT 226
  2. ควรใส่ปุ๋ยรอบปลายฝน เพื่อส่งเสริมให้ใบใหม่สมบูรณ์และแก่เร็ว
  3. ในช่วงพบโรคใช้สารเคมีฉีดพ่น (อันนี้ยาก) กลุ่มเบโนมิล/คาร์เบนดาซิม/ไตรดีมอร์ฟหรือซัลเฟอร์

อ้างอิง : โรคและอาการผิดปกติยางพารา สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร