ราแป้งเข้าเงาะใช้กัมมะถันพ่น แล้วมียาแบบอื่นไหมครับ แนะนำหน่อยครับ

ราแป้งเข้าเงาะใช้กัมมะถันพ่น แล้วมียาแบบอื่นไหมครับ แนะนำหน่อยครับ

สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพต่อโรคราแป้ง เช่นสารในกลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) กลุ่มรหัส 6 ( ไอโซโพรไทโอเลน)กลุ่มรหัส 7 (เฉพาะฟลูโอไพแรม) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และเพื่อป้องกันการดื้อของเชื้อต่อสารป้องกันกำจัดโรคพืช ควรพ่นสลับหรือผสมกับสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซบ โพรพิเนป คลอโรทาโลนิล เป็นต้น
ถ้าเป็นรุนแรงมากๆ เลือกใช้ สารกลุ่มรหัส ๓+๑๑ ที่มีจำหน่ายในรูปผสมสำเร็จ แต่ต้องไม่ลืมผสมสารประเภทสัมผัสด้วย

1 Like

ราแป้งลองเปลี่ยนไปพ่นเบนโนมิล ไม่ก็เฮกซะโคนาโซล หรือออกซีสโตรบินครับผม เลือกหนึ่งตัวได้เลยครับ

1 Like