ผมนำกิ่งตอน ส้มโอ มาชำลงถุง แต่รากไม่ค่อยเดิน เกิดจากสาเหตุอะไรครับ รากก็ไม่เน่า

ผมนำกิ่งตอน ส้มโอ มาชำลงถุง แต่รากไม่ค่อยเดิน เกิดจากสาเหตุอะไรครับ รากก็ไม่เน่า

1 Like

1.ส้ม มะนาวเวลาชำ รากเดินช้า ควรกระตุ้นด้วย สตาร์ท บี 1
2.วัสดุต้องโปร่งระบายน้ำดี อย่าให้แฉะอุ้มน้ำนาน อาจทำให้ไม่โต รากอาจเน่าได้
3.ควรให้ได้รับแสงบ้างรำไร
4.การให้ปุ๋ย15-0-0+เสมอทีละน้อยหลังชำ แล้ว 2 สัปดาห์

1 Like

เรื่องให้น้ำระบายนี่สำคัญเลย เคยชำเหมือนกัน