อ้อยสุพรรณ50. ระยะนี้ควรดูแลอย่างไรบ้างครับ

อ้อยสุพรรณ50. ระยะนี้ควรดูแลอย่างไรบ้างครับ

1 Like

เดาว่าอายุประมาณเดือนครึ่งใช่ไม๊คับ ใส่ 21-7-14 ไร่ละ 50 โลคับ